استاندارد API، نیروی کار آموزش دیده و دانش پذیر را بعنوان “کلید ایمنی” بر شمرده و بررسی علل حوادث گذشته حاکی از آن است که ریشه بسیاری از حوادث بوقوع پیوسته آموزش نا کافی یا نا مناسب کارکنان می باشد. لذا ، بدون تردید یکی از اقدامات مؤثر برای کاهش حوادث در صنایع و سازمان ها، اجرای آموزش های هدفمند و تخصصی مرتبط با شغل و فعالیت های افراد می باشد. استانداردهای ایمنی و مدیریت ریسک این گونه آموزش ها را بعنوان یک حفاظ ایمنی قلمداد نموده و اهمیت آن را در پیشگیری از حوادث بسیار زیاد می دانند.

آکادمی آموزش مبتکران مهارت گستر با بهره گیری از متخصصان آموزش و اساتید حرفه ای ، آموزش های تخصصی مرتبط با حوزه های ایمنی و آتش نشانی، بهداشت ، محیط زیست و مدیریت ایمنی فرایند را در بالاترین سطح کیفی برگزار می نماید.

این بخش از شرکت، مطابق با الزامات سیستم مدیریت آموزش (ISO 10015) و با دو هدف عمده ذیل فعالیت می­نماید :

  • حصول اطمینان از انطباق کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی شرکت با استانداردها و الزامات ملی و بین­المللی
  • حصول اطمینان از ارائه حرفه ای دوره­های آموزشی و اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی با بالاترین کیفیت

مبتکران مهارت گستر علاوه بر اجرای دوره های آموزشی و برگزاری سمینار ها و کارگاههای تخصصی مفتخر به :

  • برگزاری سمینارهای مجازی (Webinar) داخلی و خارجی
  • اجرای دوره های معتبر آموزش الکترونیکی (E- Learning)
  • ارائه آموزش های حضوری و غیر حضوری دوره های بین المللی از قبیل : NEBOSH , IOSH , Functional Safety Engineering

با بهره گیری از زیر ساخت و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفته می باشد که بدین طریق ضمن ارائه موثر دوره های آموزشی با استفاده از تکنولوژی های نوین چند رسانه ای (Multi Media) ، صرفه جویی در وقت و هزینه سازمانها را نیز به ارمغان آورده است.

مبتکران مهارت گستر نخستین شرکت مجاز از طرف NEBOSH Board برای برگزاری دوره های آموزشی NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management  و تنها آزمون گیر مجاز VICTUS در ایران می باشد. سایر دوره های آموزشی مبتکران مهارت گستر در سطوح مقدماتی تا پیشرفته نیز ، تحت اعتبار مراجع معتبر گواهی دهنده داخلی و خارجی برگزار می گردد و از ارزیابی بسیار خوبی برخوردار است.