تهیه و تدوین HSE/Safety Case

 • شناسایی Safety Critical Elements و تدوین Performance Standard
 • استقرار و ممیزی سیستمهای نوین و تخصصی پیشگیری و اطفاء حریق

مبتکران مهارت گستر دوره های آموزشی و خدمات برجسته ای را در حوزه پیشگیری و اطفاء حریق ، مطابق با آخرین استانداردها و به روز ترین تجربیات موجود بصورت کاملا موثر و کاربردی برگزار می نماید.

برخی از خدمات خاص این شرکت در حوزه پیشگیری و اطفاء حریق بشرح ذیل می باشد:

 • Fire Prevention & Protection Audit and assessments of industrial plants and buildings.
  • Fire Service Audits – Municipal, Industrial, Oil and Gas Sectors
  • Drafting Specifications for Equipment, Vehicles and PPE
  • Evaluating and Drafting Standard Operating Procedures
  • Fire protection engineering design
  • Computer modeling of fires and major risks
  • Fire and explosion cause and origin investigation
 • Training courses in various aspects of the above; including:
  • Fire teams, marshal and Officer training, pump operator, and fire inspector
  • Fire Fighting Training
  • Incident Command Systems
  • Product Related Introduction Training
  • High Angle Training
  • Specialized Rescue Training

خدمات خاص شرکت

مبتکران مهارت گستر بعنوان شرکت متخصص و پیشرو خدمات ذیل را بصورت کاملا حرفه ای و تخصصی برای نخستین مرتبه در ایران ارائه می نماید:

 • مشاوره ، استقرار و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی فرایند (PSM) بر اساس مدل های متنوع :

 Process Safety Management – OSHA 1910-119

 • Risk Based Process Safety Management – A leading approach by CCPS
 • European Process Safety Management systems: Energy Institute, ABB, TUV SUD, DEKRA- Chilworth, HSE-UK

برخی از مهم ترین خدمات شرکت در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

 • تدوین دستورالعمل های اجرایی و پروتکل های استاندارد و بومی سازی شده PSM
 • فناوری ایجاد فرهنگ ایمنی فرایند و مشارکت کارکنان (Process Safety Culture)
 • تهیه ، ثبت و به روز رسانی اطلاعات ایمنی فرایند (Process Safety Information)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های نوین مدیریت پیمانکاران (Contractor Management)
 • آنالیز خطرات فرایند با تلفیق انواع تکنیک های شناسایی و ارزیابی ریسک (Process Hazard Analysis)
 • طراحی و تدوین دستورالعمل های استاندارد و ایمن بهره برداری (Standard Operating Procedure)
 • نیاز سنجی و اجرای تخصصی آموزشهای ایمنی فرایند ، بهره برداری و تعمیر و نگهداری (Training and performance Assurance)
 • مدیریت دانش در سیستم های فرایندی (Process Knowledge Management )
 • فناوری ایجاد و حفظ شایستگی سازمانی در زمینه ایمنی فرایند (Process Safety Competency)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی دستورالعمل های ایمنی پیش راه اندازی (Pre Startup Safety Review)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های بازرسی و تعمیر و نگهداری ایمن (Asset Integrity and Reliability)
 • تعیین تجهیزات خطرناک فرایند (Critical Safety Equipment) و اجرای برنامه های تعمیر و نگهداری خاص آنها
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی دستورالعمل های اجرای کار ایمن (Safe Working Instructions)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های استاندارد مجوز انجام کار (Permit To Work)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم استاندارد مدیریت تغییر (Management Of Change)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های تحقیق و بررسی حادثه (Incident Investigation & RCA)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی دستورالعمل های مدیریت شرایط اضطراری (Emergency Management)
 • تهیه و تدوین انواع معیارهای پیشرو برای سنجش عملکرد سیستم  (Measurement & Metrics)
 • طراحی و تدوین دستورالعمل و پروتکل های ممیزی مدیریت ایمنی فرایند (Compliance PSM Audit)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های حفظ اسرار تجاری (Trade Secret Programs)

 مبتکران مهارت گستر مفتخر است خود را بعنوان نخستین شرکت ایرانی فعال در زمینه سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و تنها مجری واقعی این سیستم در ایران معرفی نماید.

 تهیه و تدوین HSE/Safety Case

 • شناسایی Safety Critical Elements و تدوین Performance Standard
 • استقرار و ممیزی سیستمهای نوین و تخصصی پیشگیری و اطفاء حریق

مبتکران مهارت گستر دوره های آموزشی و خدمات برجسته ای را در حوزه پیشگیری و اطفاء حریق ، مطابق با آخرین استانداردها و به روز ترین تجربیات موجود بصورت کاملا موثر و کاربردی برگزار می نماید.

برخی از خدمات خاص این شرکت در حوزه پیشگیری و اطفاء حریق بشرح ذیل می باشد:

 • Fire Prevention & Protection Audit and assessments of industrial plants and buildings.
  • Fire Service Audits – Municipal, Industrial, Oil and Gas Sectors
  • Drafting Specifications for Equipment, Vehicles and PPE
  • Evaluating and Drafting Standard Operating Procedures
  • Fire protection engineering design
  • Computer modeling of fires and major risks
  • Fire and explosion cause and origin investigation
 • Training courses in various aspects of the above; including:
  • Fire teams, marshal and Officer training, pump operator, and fire inspector
  • Fire Fighting Training
  • Incident Command Systems
  • Product Related Introduction Training
  • High Angle Training
  • Specialized Rescue Training
 • خدمات تخصصی حوزه ایمنی برق و ابزار دقیق

امروزه سیستمهای کنترل و تجهیزات برقی و ابزار دقیق در همه کارخانجات و صنایع نقش کلیدی داشته و عملکرد نادرست

آنها ممکن است منجر به پیامدهای فاجعه باری گردد. با توجه به اهمیت ایمنی سیستمهای الکتریکی بعنوان سومین عامل ایجاد حوادث منجر به فوت ، مهمترین منبع احتراق موجود در سیستمهای حاوی مواد قابل اشتعال و همچنین یکی از مهمترین عوامل وقوع حوادث صنعتی ، مبتکران مهارت گستر خدمات کاملا تخصصی ذیل را بر اساس جدید ترین و کاملترین متدها و تجربیات روز دنیا  در این حوزه ارائه می نماید.

 • خدمات تخصصی بازرسی تجهیزات ضد انفجار ( EX Inspection )
 • طراحی سیستم های Fire &Gas Detection و Paging بر اساس آخرین استانداردها
 • خدمات تخصصی بازرسی کابلهای و تجهیزات برقی و ابزار دقیق
 • انجام محاسبات Arc Flash و تدوین دستورالعمل های مرتبط
 • بررسی و تایید ایمنی سیستمهای ابزار دقیق و اجرای صحیح مدارها
 • انجام محاسبات نوین Orifice و Control Valve Sizing
 • انجام FAT و SAT سیستمهای DCS شامل DeltaV ، Yokogawa ، ABB و …
 • تهیه مدارک مهندسی استاندارد شامل Cause & Effect, Specification, Logic Diagram و …
 • ارزیابی ارگونومی اتاقهای کنترل و ایستگاه های کاری
 • Alarm Management
 • DCS / Control Panel Layout

 مدیریت دارایی های فیزیکی

استفاده بهینه و تحقق ارزش از دارایی‌ها در جهت دستیابی به اهداف سازمان در حالی که جنبه های مرتبط با هزینه های مالی، محیط زیستی و اجتماعی، ریسک، کیفیت خدمت دهی و عملکرد مرتبط با دارایی ها در سازمان بالانس شده‌اند، نتیجه استقرار موثر سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان‌هاست.

حوزه های فعالیت شرکت طبق مدلهای مدیریت دارایی های فیزیکی :

 • ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکتها بر مبنای مدل SAMI یا Uptime
 • تدوین استراتژی مدیریت دارایی های فیزیکی برای شرکتها
 • تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات بر مبنای کلاس جهانی برای شرکتها
 • ارایه استراتژیهای نگهداری تجهیزات مختلف بر مبنای Optimized PM’s and General Recommendations
 • پیاده سازی سیستم Work Process Management
 • پیاده سازی سیستمهای CMMS بر مبنای ERP
 • پیاده سازی فرآیند Asset Criticality Assessment
 • پیاده سازی فرآیند PM Optimization  (Streamlined RCM)
 • پیاده سازی سیستم RCA
 • پیاده سازی فرآیند جامع مدیریت تعمیرات اساسی (Turnaround Management)
 • شفاف سازی فزآیندهای سازمانی بر مبنای RACI
 • اجرای فرایند Critical Spare part Identification