بخشی از سوابق اجرایی شرکت:

 • اجرای HAZOP Study واحد جذب آمین پالایشگاه نفت شیراز
 • اجرای HAZOP Study  و SIL Evaluation شرکت های پتروشیمی مهاباد  و آریاساسول
 • اجرای HAZOP Study ایستگاه های تقویت فشار گاز منطقه بهره برداری نفت گچساران
 • اجرای HAZOP Study ایستگاه های تقویت فشار گاز منطقه بهره برداری نفت آغاجاری
 •  اجرای HAZOP & SIL Study شرکت پتروشیمی فرسا شیمی
 • اجرای HAZOP & SIL Study واحد MEG شرکت پتروشیمی بوشهر
 • اجرای HAZOP & SIL Study پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
 • اجرای مطالعات ایمنی پیش راه اندازی (PSSR) پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
 • اجرای مطالعات ایمنی پیش راه اندازی (PSSR) کارخانه NGL سیری ، شرکت نفت فلات قاره
 • اجرای HAZID Study واحد های Utility & Offsite شرکت پتروپالایش کنگان
 • اجرای مطالعات Job Hazard Analysis پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
 • اجرای مطالعات Job Hazard Analysis پالایشگاه نفت تبریز
 • اجرای مطالعات Pipeline Risk Management خط لوله اتیلن عسلویه – چابهار ، شرکت توسعه نگین مکران
 • اجرای مطالعات Environmental Impact Assessment خط لوله اتیلن عسلویه – چابهار
 • مشارکت در اجرای  Fire Risk Assessment and Fire prevention program شرکت پتروشیمی خارگ
 • تهیه و تدوین دستورالعملهای HSE مجموعه شرکت های پتروشیمی باختر
 • ارزیابی اولیه و تدوین مدل اجرایی مدیریت ایمنی فرایند (PSM) مجموعه شرکتهای پتروشیمی باختر
 • مطالعات Consequence Modeling و جانمایی مخازن LPG ، شرکت توسعه نگین مکران
 • مطالعات ارزیابی ریسک خطوط لوله  (Pipeline Risk Management)در شرکت بهره برداری نفت گچساران
 • مطالعات ارزیابی ریسک خطوط لوله  (Pipeline Risk Management)در شرکت بهره برداری نفت آغاجاری
 • مطالعات جانمایی ساختمانهای غیر صنعتی و ایستگاههای آتش نشانی منطقه ویژه پتروشیمی مکران
 • تدوین دستورالعمل های ERP و راهبری آتش نشانی منطقه ویژه پتروشیمی مکران
 • مطالعات و محاسبات Jet Fire Proofing و F & G Detection Mapping شرکت پتروشیمی صدف
 • اجرای HAZOP & SIL Study پروژه کمپرسورهای طرح سروک آذر با همکاری شرکت Siemens
 • انجام مطالعات QRA در واحد تولید متانول شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا
 • اجرای HAZOP & SIL Study واحد تولید متانول شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا
 • مشارکت در اجرای HAZOP و SIL Study به روش LOPA پتروشیمی مروارید
 • تهیه دستورالعمل ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده‏های نفتی کشور
 • انجام مطالعات ارزیابی ریسک و QRA خطوط لوله و Tank Farm ، مجتع پتروشیمی مکران
 • اجرای مطالعات HAZOP و SIL واحد SRU پالایشگاه بندرعباس
 • انجام Job Safety Analysis ، مجتمع معادن سنگ آهن گل گهر
 • اانجام شبیه سازی و رفع اشکال سیستم پمپاژ و شبکه آب آتش نشانی پتروشیمی شیراز
 • انجام Job Safety Analysis ، مجتمع معادن مس سرچشمه
 • انجام مطالعات Human Error Study با تکنیک SHERPA، معادن و کارخانجات شرکت ملی مس ایران
 • انجام مطالعات HAZID, JHA, SIMOPS برای سکوهای نفتی منطقه سیری
 • استخراج Matrix Of Permitted Operations برای سکوهای نفتی منطقه سیری
 • استخراج Matrix Of Permitted Operations برای سکوهای گازی Qatar 1st quarter با مشارکت شرکت Risktec
 • انجام مطالعات HAZID, JHA, SIMOPS برای سکوهای گازی پارس جنوبی 
 • انجام مطالعات HAZID, JHA برای سکوهای نفتی مناطق هنگام و لاوان 
 • انجام مطالعات HAZOP Study برای نیروگاه های سیکل ترکیبی شیراز و جهرم   
 • اجرای HAZOP & SIL Study طرح های استخراج مس به روش Leaching در کشور ترکیه
 • اجرای HAZOP & SIL Study طرح های استخراج طلا به روش Leaching در کشور آفریقای جنوبی
 • اجرای HAZOP & SIL Study کارخانه تولید اتانول از ملاس غلات به روش Bio Fuel در کشور اسپانیا
 • اجرای HAZOP & SIL Study کارخانه تولید اتانول از ملاس نیشکر به روش Bio Fuel در کشور برزیل
 • اجرای HAZOP & SIL Study واحد تصفیه پساب صنعتی شرکت فرسا شیمی با همکاری شرکت آمریکایی PACT
 • اجرای HAZOP & SIL Study پروژه کمپرسورهای تقویت فشار گاز مخازن نفتی گچساران با همکاری شرکت Siemens
 • همکاری با شرکت ACM کانادا در اجرای ممیزی ایمنی فرایند شرکت پالایش نفت NATREF ، آفریقای جنوبی
 • مشارکت با شرکت Acutech آمریکا در اجرای مطالعات HAZID و مدلسازی پیامد 3 سکوی استخراج و تولید نفت فراساحلی ابوظبی ، امارات متحده عربی
 • مشارکت با شرکت Acutech آمریکا در اجرای ممیزی ایمنی فرایند (PSM Audit) تاسیسات استخراج و جداسازی شرکت ملی نفت قزاقستان
 • مشارکت با شرکت Acutech آمریکا در اجرای ممیزی ایمنی فرایند (PSM Audit) تاسیسات استخراج و جداسازی شرکت Lukoil روسیه در کشور آدربایجان
 • مشارکت با دانشگاه صنعتی شریف و شرکت Risktec انگلستان در اجرای ممیزی ایمنی فرایند پتروشیمی پردیس
 •  مشارکت با دانشگاه صنعتی شریف در اجرای ممیزی ایمنی فرایند پالایشگاه اصفهان
 • مشارکت با شرکت Risktec برای انجام ممیزی کاستی سنجی سیستم PSM ، شرکت پتروشیمی السیف ، قطر
 • مشارکت با شرکت Risktec انجام ممیزی تطابق سیستم PSM ، مجتمع پالایشگاهی Petro China ، عراق
 • انجام مطالعات HAZOP & SIL طرح اوره و آمونیاک مشترک عمان-هندوستان با همکاری شرکت ARC انگلستان
 • اجرای Quantitative Risk Assessment فاز 3 مجتمعات متمرکز پتروشیمی (منطقه چابهار) شامل:
  • مطالعات مسیر یابی و مدلسازی حوادث کریدور خطوط لوله محصولات از مجتمعات به مخازن نگهداری
  • اجرای مدلسازی حریق ، انفجار و نشت گاز
  • اجرای محاسبات جانمایی واحدهای فرایندی
  • اجرای محاسبات جانمایی تجهیزات بحرانی در واحدهای فرایندی
  • مطالعات و محاسبات Jet Fire Proofing و Fire & Gas Detection Mapping
  • مطالعات جانمایی مخازن محصولات مجتمعات پتروشیمی
  • مطالعات جانمایی ساختمان ها و مراکز حساس در محوطه مجتمعات پتروشیمی و مخازن
 • مشارکت با دانشگاه صنعتی شریف در اجرای ممیزی ایمنی فرایند شرکت پتروشیمی مارون
 • اجرای Quantitative Risk Assessment واحد MEG شرکت پتروشیمی بوشهر شامل:
  • اجرای مدلسازی حریق ، انفجار و نشت گاز
  • اجرای محاسبات جانمایی تجهیزات بحرانی در واحدهای فرایندی
  • مطالعات و محاسبات Jet Fire Proofing و Fire & Gas Detection Mapping
  • مطالعات جانمایی ساختمان ها و مراکز حساس در محوطه مجتمع
  • ارزیابی کمی ریسک بر افراد شاغل در بخش های مختلف مجتمع
 • مطالعات HAZOP و SIL واحدهای منطقه 3 پتروشیمی شیراز شامل واحدهای : متانول، آمونیاک، اوره، نیروگاه، آب و تصفیه پساب، بارگیری محصولات
 • مطالعات HAZOP و SIL پالایشگاه گاز فراشبند (شامل واحدهای نمک زدایی، utility وReception facilities به همراه مطالعات Consequence Modeling و QRA پالایشگاه ، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 • مطالعات HAZOP واحد جدید فرآورش نفت رامشیر (واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، تقویت فشار، تصفیه پساب و تاسیسات جانبی) ، شرکت هیرگان انرژی- شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 • مطالعات HAZID خطوط لوله واحد جدید فرآوری نفت رامشیر ، شرکت هیرگان انرژی- شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 • مشارکت با شرکت Process Improvement Institute آمریکا در اجرای مطالعات جامع ارزیابی ریسک فرایند شامل :
  • مطالعات HAZOP Study و Layers of Protection Analysis) LOPA (
  • مطالعات SIL Study
  •   مطالعات جامع QRA و Consequence Modeling

برای مجتمعات پالایشگاه (به ظرفیت 110000 بشکه) و پتروشیمی به همراه خط لوله و ایستگاه های پمپاژ و تقویت فشار بین مجتمعات ( به فاصله 1100  کیلومتر)  ، شرکت ORPIC کشور عمان

 • مشارکت با شرکت PII آمریکا برای انجام ممیزی تطابق سیستم PSM ، شرکت های ORPIC و  PDO، عمان
 • مشارکت با شرکت Fire & Disaster Dynamics آفریقای جنوبی در اجرای مطالعات جامع ارزیابی ریسک حریق و مدیریت بحران شامل:
  • استخراج نیازمندیهای ایستگاههای آتش نشانی
  • تدوین دستورالعمل های ERP
  • تدوین دستورالعمل و تاکتیک های مواجهه با حوادث  با استفاده از نتایج Consequence Modeling

برای مجتمعات پالایشگاه (به ظرفیت 110000 بشکه) و پتروشیمی به همراه خط لوله و ایستگاه های پمپاژ و تقویت فشار

 بین مجتمعات ( به فاصله 1100  کیلومتر)  ، شرکت ORPIC کشور عمان

 • مطالعات HAZOP واحد تصفیه پساب سایت 3 پتروشیمی بوشهر ، با همکاری شرکت Can Do
 • مطالعات HAZID، HAZOPو SIL واحد تقلیل فشار گاز مادر-دختر ، شرکت طراحی کاناز مشاور
 • آنالیز لایه های حفاظتی (LOPA) در ایستگاه های تقلیل فشار گاز، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
 • مدلسازی پیامدهای حوادث در تاسیسات گاز رسانی شهری، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
 • انجام آنالیز هزینه فایده برای ریسک های شناخته شده منطقه ALARP ، شرکت پتروشیمی پارس
 • مطالعات HAZOP در واحد هیدرولیز کارخانه تولید MEK ، شرکت مهندسین مشاور حامی
 • آنالیز لایه های حفاظتی (LOPA) در ایستگاه های تقلیل فشار گاز، شرکت گاز استان خراسان شمالی
 • مدلسازی پیامدهای حوادث در تاسیسات گاز رسانی شهری، شرکت گاز استان خراسان شمالی
 • انجام مطالعات HAZOP و SIL در کارخانه بازیابی اتان کنگان (فاز 12) در فاز Basic ، شرکت پتروپالایش کنگان/ شرکت توسعه اتیلن باختر
 • انجام ممیزی کاستی سنجی سیستم مدیریت ایمنی فرایند شرکت پتروشیمی شیراز با همکاری شرکت Risktec انگلستان
 • اجرای آموزش های تخصصی سیستم مدیریت ایمنی فرایند در شرکت های پتروشیمی شیراز ، پردیس و نفت و گاز پارس
 • استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند در شرکت پتروشیمی شیراز
 • مطالعات HAZID در کارخانه بازیابی اتان کنگان (فاز 12) در فاز Detail ، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)
 • انجام BowTie Analysis و استخراج Safety Critical Elements برای تاسیسات دریایی بارگیری نفت و میعانات گازی شرکت Qatar Petroleum با همکاری شرکت ACM Safety Facility کانادا ، کارفرما شرکت Petrofac
 • انجام BowTie Analysis و استخراج Safety Critical Elements برای طرح های شرکت Petroleum Development Oman (PDO) با همکاری شرکت Risktec انگلستان و شرکت PII آمریکا شامل:
  •  Al Noor MGI Project
  • Zauliyah Gas Plant FEED
  • Lekhwair GGPL
  • Amal Steam Phase 1B
  • Saih Nihayda Condensate
 • اجرای مطالعات و استخراج Emergency Response Planning برای مناطق عملیاتی و طرح های شرکت Petroleum Development Oman (PDO) با همکاری شرکت Fire Disaster Dynamics آفریقای جنوبی شامل:
  • Greater Birba Contingency Plan
  • Southern Area GOSPs Electrical Equipment Replacement Project
  • Al Noor MGI Quick Reference Guide
 • اجرای SCE Identification & Design Performance Standards برای طرح های SNDC Phase 2 و MBRD Phase 3 ، با همکاری شرکت Risktec ، کارفرما Worley Parsons UAE
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه شناسایی مخاطرات و جانمایی مخازن زیر زمینی تولوئن ، شرکت ایران چسب
 • انجام مطالعات SIL Target و SIL Verification در شبکه فلر فازهای 1 تا 10 مجتمع گاز پارس جنوبی
 • مدلسازی پیامدهای حوادث محتمل در پتروشیمی فجر و انجام مطالعات QRA
 • مدلسازی پیامدهای حوادث در ایستگاه های تقلیل فشار گاز CGS ، شرکت گاز استان خراسان رضوی
 • بازنگری مطالعات HAZOP و اجرای SIL Study شرکت پتروشیمی کاوه
 • ارزیابی ریسک های HSE (شامل مطالعات HAZOP، FMEA، JSA) در تاسیسات گازرسانی ،

شرکت گاز استان خراسان رضوی

 • مطالعات HAZID, Land Use Planning, SIMOPS, QRA به منظور اختصاص زمین به واحدهای

فرایندی در منطقه ویژه پتروشیمی مکران

اجرای سیستم Asset Integrity Management برای Doo Sung Offshoring Rig Operations  

متعلق به Korea National Oil Company با همکاری شرکت 12 Reds آفریقای جنوبی

 • برگزاری آموزش های تخصصی و تدوین خط مشی و نقشه راه سیستم مدیریت ایمنی فرایند ، پتروشیمی شیراز

انجام مطالعات HAZID و Bowtie و شناسایی Safety Critical Element ، پالایشگاه تبریز

 • ارائه مشاوره برای اجرای سیستم مدیریت تغییر (Management of Change) ، پالایشگاه تبریز
 • همکاری با شرکت Safer Process در اجرای سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و ایجاد فرایند مدیریت ریسک (Risk Management) برای مجموعه تاسیسات استخراج و پالایشگاهی مشترک شرکتهای BP ، China National Oil Company (CNOC) و شرکت ملی نفت عراق در دومین حوزه نفتی بزرگ جهان (Rumaila) ، بصره

Key contributions and achievements include:

  •   Forming and chairing the Process Safety Forum (PSF). The PSF successfully delivered several Process Safety Improvement Plans (PSIP) in Iraq, significantly contributing towards risk reduction.
  • Authoring and embedding business critical risk management policies and procedures.
  •   Conducted numerous leadership site visits across 14 large degassing stations and engaged the workforce on process safety.
  • Hands-on approach in leading and technically participating in significant hazard identification and risk assessments. The latter included Occupied Buildings Risk Assessment (OBRA), Hazard Operability (HAZOP), Hazard Identification (HAZID), Societal Risk Assessment, Task Based Risk Assessment (TBRA).
  • Developing and implementing policies and procedures associated with Safety Critical Equipment.
  •   Developing process safety training curriculum (awareness and advanced)
  •  Establishing leading and lagging process safety indicators, implementing and reporting monthly KPI to senior management via process safety dashboard, developed specifically for the joint venture.
  • Reviewing incidents and establishing operating criteria/interface for risk management.
 • اجرای مطالعات HAZOP Study برای سکوی نفتی West Azeri Platform با همکاری Applied KPI، آذربایجان (BP)
 • تدوین دستورالعمل های سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) ، شرکت Lockheed Martin ، انگلستان
 • تهیه و تدوین Safety Case HSE / برای شرکت های:
  • Sipem: Petro Negro Drilling
  • Samsung Engineering Co. Ltd.: TAKREER Carbon Black and Delayed Coke
  • Shell Iraq Petroleum Development BV
  • TEBODIN & PARTNER LLC: INPEX Ichthys Project; SNGP CRM
  • Worley Parsons; Al Noor (Post MGI) Operations
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای اجرای سیستم های مدیریت تغییر (MOC) ، مدیریت عملیات همزمان (SIMOPS/MOPO) ، مدیریت ریسک (Enterprise Risk Management) و Mechanical Integrity، پالایشگاه تبریز
 • مدلسازی و رفع ایرادات سیستم پمپاژ و شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه نفت Sohar به همراه آموزش های مرتبط، عمان
 • انجام مطالعات HAZID به منظور شناسایی Major Accident Hazards ، استخراج Critical Safety Elements

 با استفاده از تکنیک Bow-Tie و تدوین Performance Standard ، پالایشگاه تبریز ، پتروشیمی شیراز ، Wasco Engineering International Limited ، Technip Doha

Technip KAZ-LNG ، Worley Parsons; SNDC Phase 2 / MBRD Phase 3

 • انجام مطالعات جامع JHA و تدوین دستورالعمل های کار ایمن (Safe Working Instruction) برای فعالیت های پر خطر شرکت پتروشیمی مارون
 • اجرای مطالعات موردی ارزیابی ریسک برای شرکت های ADNOC و TEBODIN شامل :QRA ،HAZOP/SIL/LOPA / Bow-Tie Study, SIMOPS-MOPO, PSM Software, PSSR, MOC