ایمنی فرآیند

استقرار و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

تحقق اهداف سازمانها درحوزه رقابت پذیری و نیاز به برآوردن الزامات قانونی، پرداختن به موضوعات نوین ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را به یکی از اولویت های تولید و تجارت امروز تبدیل نموده است. در این میان ، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی فرایند (Process Safety Management) و بکارگیری اصول مهندسی ایمنی در طراحی و بهره برداری کارخانجات صنایع شیمیایی و صنایع فرایندی مرتبط با نفت ، گاز و پتروشیمی ، مزیتی رقابتی خواهد بود.

مبتکران مهارت گستر

مفتخر است خود را بعنوان نخستین شرکت ایرانی فعال در زمینه سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و تنها مجری واقعی این سیستم در ایران معرفی نماید.

همچنین ، این شرکت صاحب امتیاز یکی از 6 نرم افزار جامع و تخصصی سیستم مدیریت ایمنی فرایند در جهان ، با نام تجاری “PSware”  می باشد.

فرم تماس