نخستین و تنها شرکت ایرانی فعال در حوزه HSE

با تجربه فعالیت در بیش از 10 کشور

ارائه برترین و جدید ترین خدمات تخصصی به عنوان شرکت پیشرو و معتبر در حوزه های ایمنی و آتش نشانی ، بهداشت ، محیط زیست و کیفیت (HSEQ) و ایفای نقش موثر به عنوان شرکت مرجع داخلی در زمینه “مدیریت ریسک و مدیریت ایمنی فرایند” از طریق ارائه کامل ترین و با کیفیت ترین خدمات و ارتقاء مستمر عملکرد در حوزه فعالیتهای شرکت.

مبتکران مهارت گستر

بر اساس تعاريف، شركتهايي كه در حداقل ٣ كشور خدمات خود را ارايه مي نمايند شركتهاي بين المللی (International) و شركتهايي كه بيش از ٣٠ درصد درآمد خود را از ساير كشورها به غير از كشور محل استقرار كسب مي نمايند ، شركتهاي جهانی (Global) ناميده مي شوند. در سال ١٣٩٧ شركت مبتکران مهارت گستر موفق شد با حضور در 7 كشور از 3 قاره جهان و اخذ 52 درصد از درآمد شرکت از پروژه های خارجی، در زمره شركتهاي جهاني قرار گيرد و افتخار ديگري براي بخش مشاوره كشور کسب نماید.  

فرم تماس