سیستمهای مدیریت HSE

سيستم هاي مديريت HSE

امروزه بسیاری از سازمان ها به ضرورت استقرار و اجرای سیستم مدیریت ریسک های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) جهت دستیابی به مدیریت اثربخش و کارا در فعالیت‏ های صنعتی و حوزه ‏های پیمانکاری پی برده و اقدام به استقرار و یا اصلاح سیستم مدیریت HSE در مجموعه تحت نظارت خود نموده اند. انجام این کار نیازمند بهره گیری از دانش و تخصص کارشناسان و مشاوران متخصص HSE است تا از این طریق بتوان به بهبود مستمر در امر مدیریت سیستماتیک خطرات و ریسک ها دست یافت.

بخش سیستم های مدیریت HSE یک ساختار مدیریتی را برای اجرای موثر تمهیدات و اقدامات کنترلی منتج از فرآیندهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در سازمان ایجاد نموده و با هدف دستیابی به تولید مستمر در محیط کار ایمن ، خدمات تخصصی ذیل را در عالی ترین سطوح و با بهترین کیفیت ارائه می نماید:

 • کاستی ‏سنجی سيستم مديريت  HSE
 • ارزيابی فرهنگ و جو HSE در سازمان‏ ها
 • مشاوره پیاده سازی سیستم مديريت پسماند
 • تدوين و استقرار سيستم مديريت آموزش HSE
 • طراحی و پیاده ‏سازی سيستم پروانه کار (PTW)
 • بازنگری و تدوين مجموعه دستورالعمل ‏های خريد سبز
 • تدوین طرح و برنامه استراتژيک HSE با رویکرد SWOT
 • پياده‏ سازی استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • طراحی سيستم ثبت ، گزارش‏ دهی و تحلیل ریشه ‏ای حوادث
 • پياده سازی سيستم مديريت HSE پيمانکاران بر اساس مدل (OGP)
 • طراحی و پياده سازی سيستم ارزيابی عملکرد HSE و تدوين شاخص‏ های عملکردی آن
 • پياده ‏سازی پروژه دستيابی به تغيير رفتار ايمنی (Achieving Behavioral Change)
 • مشاوره در زمينه پياده سازی سيستم ايمني مبتنی بر رفتار (Behavioral-Based Safety)
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی انواع سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی استاندارد ها و دستورالعمل های عملیات آتش نشانی و امداد و نجات
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی برنامه های آمادگی مقابله با انواع حادثه ، شرایط اضطراری مدیریت بحران
 • طراحی ، تدوین و پیاده سازی برنامه های تخصصی پیشگیری از حریق و انفجار
 • طراحی و تدوین دستورالعمل های ویژه در حوزه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

طراحی ، تدوین و پیاده سازی سیستم های کنترل و مقابله با حوادث مواد خطرناک