مدیریت محیط زیست

خدمات خاص محيط زيست

به منظور صیانت از محیط زیست ، مبتکران مهارت گستر در این حوزه ارائه دهنده خدمات و سیستم های برتر و کاربردی مدیریت و مهندسی محیط زیست به متقاضیان به منظور برآوردن نیاز­های آنان در این زمینه می­باشد. بخش محیط زیست شرکت با بهره گیری از تیم مشاوران متخصص داخلی و خارجی و همکاری اساتید معتبر دانشگاهی طیف وسیعی از خدمات اندازه گیری ، ارزیابی و پیاده سازی سیستم­های مدیریت زیست محیطی را براساس نیازهای صنایع کوچک و بزرگ، طراحی و اجرا می­نماید.

از جمله خدمات این شرکت در حوزه محیط زیست می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • تدوین انواع برنامه های مدیریت بازیافت مواد
 • تدوین و استقرار انواع سیستم های مدیریت انرژی
 • اندازه گیری ، پایش و ارزیابی آلودگی های منطقه ای
 • تدوین برنامه های مدیریت مواد زائد سمی و خطرناک
 • تدوین خط مشی و استقرار برنامه های ویژه مدیریت محیط زیست
 • مشاوره استقرار برنامه های عملیاتی مدیریت پسماند و آب های زائد
 • ارزیابی ، نظارت پایه و پیاده سازی استراتژی های مدیریت محیط زیست
 • تدوین برنامه های ویژه مدیریت مواد زائد در مراحل ساخت و بهره برداری

خدمات خاص شرکت در حوزه مدیریت و ارزیابی ریسک های محیط زیست

 • مدل سازی پیشرفته انتشار آلاینده های زیست محیطی
 • اجرای برنامه چرخه یات مواد (Life Cycle Assessment)
 • انجام ارزیابی ریسک های زیست محیطی به روش های TOPSIS , E-FMEA , AHP
 • مشاوره تخصصی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت گازهای گلخانه ای و توسعه پایدار (SD)
 • انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش های نوین (Environmental Impact Assessment)
 • مشاوره و اجرای برنامه شناسایی و رفع نشتی مواد آلی فرار(VOC) از تجهیزات فرآیندی (LDAR Program)
 • برگزاری دوره آموزشی International Certificate in Environmental Management (IEMA)