مدیریت ایمنی فرآیند(PSM)

 

       شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسک (Risk Management)

شناسایی کانون های خطر ، کشف پنانسیل های بروز حوادث و اولویت بندی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، روشی اصولی و موثر برای حفظ منافع و منابع ارزشمند سازمان‏ ها است. مطالعه و شناسایی جامع خطرات بالقوه در صنایع پرمخاطره از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و انرژی از عناصر کلیدی مطالعات ایمنی و تحلیل ریسک بشمار می آید. لذا، انجام مطالعات مختلف در حوزه ایمنی و ارزیابی ریسک در سال های اخیر بسیار فراگیر شده و نتایج آنها در روند طراحی و اجرای پروژه ها تاثیر قابل توجهی دارد.

بخش مدیریت ریسک مبتکران مهارت گستر متشکل از تیم منحصر بفرد از متخصصین خبره و با تجربه ، با استفاده از مدلها و تکنیک های نوین ، بکارگیری دانش روز دنیا و تسلط بر نرم افزارهای تخصصی ، در حوزه های متنوع ذیل به انجام مطالعات و اجرای پروژه های شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسک می پردازد:

 • شناسایی و ارزیابی خطرات فرآیندی به روش HAZOP
 • تجزيه و تحليل خطرات/ ايمني مشاغل (JHA/JSA)
 • شناسایی خطرات عمده به روش HAZID
 • ارزيابی اثرات زيست محيطی (EIA)
 • ارزيابی پوسچرها و ريسک ‏های ارگونوميکی محيط کار
 • تجزيه و تحليل حوادث با استفاده از روش های MORT, TRIPOD BETA, RCAT, RCA
 • انجام مطالعات SIMOPS و تهیه Matrix Of Permitted Operations (MOPO)
 • شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از روش های FMEA, JSA, Bow-Tie, FTA/ETA
 • بکارگيري روش هاي خاص تحليل خطر نظير:  Check List, What If, FTA, ETA, TA, F & EI, CEI
 • انجام مطالعات EERA (Escape, Evacuation and Rescue Analysis ) برای سکوهای Offshore
 • ارزیابی ریسک خطوط لوله و تعیین حریم ایمنی خطوط لوله نفت و گاز (Pipeline Integrity Management)
 • تهیه و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری بر اساس سناریوهای محتمل (Emergency Action Plan)
 • تهيه و تدوين طرح واکنش اضطراری و طرح مديريت بحران براساس مدلسازی پيامدها و ارزيابی ريسک
 • مطالعات سطح خدشه ناپذیری سیستم های ایمنی ابزاردقیقی (SIL Determination) و مطالعات قابلیت اطمینان (RAM)
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شناسایی مخاطرات و ارزیابی کیفی ریسک
 • بررسی خطای انسانی در اتاق کنترل با استفاده از روش SHERPA، THERP، HEART و غيره
 • طراحی و اجرای برنامه آناليز و کنترل نقاط بحرانی
 • بررسی تأثير نوبتکاری در خطای انسانی
 • شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک های عملیاتی و استراتژیک
 • شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک های سلامت و بهداشت
 • شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی