ممیزی سیستمهای HSE

      مميزي سيستم هاي HSE

کنترل و پایش سیستم­های مدیریتی، سبب رشد سازمان­های مسئولیت پذیر در برآورد الزامات سیستم­ می­گردد که این مهم از طریق انجام ممیزی­های تخصصی ، حرفه­ای ، سازنده و موثر در سازمان بدست می­ آید. از جمله منابع موجود جهت ارزیابی و بازبینی سیستم های مدیریتی، می­توان به الزامات استانداردهای ملی و بین المللی و شاخص­های معتبر عملکردی اشاره نمود که سبب حصول اطمینان از مدیریت صحیح سیستم، به روز رسانی و ارتقاء مستمر آن می­گردد. متقاضیان از این طریق و با اجرای حداقل الزامات مورد نیاز استاندارد، از منافع و مزایای استقرار صحیح سیستم های مدیریتی بهره مند می گردند.

در همین راستا ، بخش ممیزی مبتکران مهارت گستر با بهره­ گیری از کارشناسان و متخصصین خبره داخلی و خارجی و از طریق پایش و ارزیابی میزان برآورد الزامات استاندارد در سیستم­های مدیریتی هر سازمان از قبیل : IMS ، HSE Ms. ، EFQM  ، PSM ، BBS و انواع استانداردهای مدیریتی ISO ، بطور کاملا حرفه ای در این حوزه فعالیت می­نماید. مبتکران مهارت گستر با بهره گیری از معتبرترین و خبره ترین ارزیابان و ممیزان و استفاده از نرم افزار های جامع به اجرای حرفه ای فرآیند های ممیزی می­ پردازد.

 

برخی از مدل های متنوع ممیزی این شرکت بشرح ذیل می باشد:

  • انجام ممیزی سیستم های HSE Ms. ، IMS ، EFQM و سایر استانداردهای مدیریتی
  • انجام ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی فرایند (PSM)
  • اجرای ممیزی سیستم های ارتقاء فرهنگ و رفتار ایمن (BBS)
  • انجام ممیزی پیشگیری حریق (Fire Prevention Audit)
  • اجرای انواع پروژه های بررسی و پایش عملکرد ایمنی و بهداشت در سازمان
  • خدمات ممیزی و ارزیابی بیمه کارخانجات و صنایع

مبتکران مهارت گستر با بهره گیری از جدیدترین و معتبر ترین روش های ارزیابی ریسک و با استفاده از ممیزان و ارزیابان مورد تایید شرکتهای بیمه داخلی و خارجی ، خدمات تخصصی ارزیابی ریسک مختص بیمه را که تاثیر مستقیم و بسزایی در تعیین نرخ بیمه صنایع دارد ، ارائه می نماید.