نرم افزار جامع و تخصصی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSware

بخش خدمات نرم افزاری شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری در زمینه های مختلف فعالیت شرکت بر اساس نیاز متقاضیان ، صرف نظر از وسعت و پیچیدگی آنها می باشد. این شرکت با بهره گیری از بانک نرم افزاری غنی و کارشناسان خبره داخلی و خارجی ، خدمات تخصصی محاسبات مهندسی و انواع مدلسازی های پیشرفته را نیز در زمینه فعالیت های شرکت ارائه می نماید.

مبتکران مهارت گستر مفتخر است خود را بعنوان صاحب امتیاز یکی از 6 نرم افزار جامع و تخصصی سیستم مدیریت ایمنی فرایند در جهان ، با نام تجاری “PSware”  معرفی نماید.

برخی از فعالیت های تخصصی شرکت در حوزه خدمات نرم افزاری عبارتند از:

 • انجام مدلسازی سناریوهای حریق، انفجار و نشت مواد با استفاده از شبیه سازی سه بعدی و دینامیک (CFD)
 • انجام انواع محاسبات جانمایی تجهیزات و واحدهای فرایندی با ارائه راهکارهای تخصصی در این زمینه
 • انجام محاسبات و شبیه سازی نشت مواد با هدف بهینه سازی چیدمان کاشف های گاز
 • انجام محاسبات ارزیابی کمی ریسک و مدلسازی های پیشرفته پیامد
 • انجام محاسبات و مدلسازی نشر آلاینده های واحدهای صنعتی
 • انجام محاسبات و مدلسازی تاثیر عوامل زیان آور محیط کار در واحدهای صنعتی
 • ارائه نرم افزارهای مرتبط با سیستم و فعالیت های بخش HSE شامل:
  • نرم افزارهای ممیزی و ارزیابی سیستم های ایمنی و آتش نشانی ، بهداشت و محیط زیست
  • نرم افزارهای گزارش دهی ، بررسی و ثبت حادثه
  • انواع سیستم های گزارش دهی عملکرد و شاخص های HSE به همراه داشبورد های متنوع
  • نرم افزار ثبت و توزیع PPE و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

 

برخی از قابلیت های نرم افزار PSware به شرح ذیل می باشد:                                                       

 • ماژول جامع ممیزی ، امتیاز دهی و آنالیز انواع مدل های سیستم مدیریت ایمنی فرایند
 • ماژول جامع اطلاعات ایمنی فرایند با قابلیت طبقه بندی ، ذخیره و کنترل دسترسی به اطلاعات
 • ماژول جامع شناسایی خطر و آنالیز ریسک با قابلیت اجرای انواع تکنیک های PHA
 • ماژول جامع SOP با قابلیت ایجاد ، ذخیره سازی و کنترل دسترسی به انواع دستورالعمل های استاندارد عملیاتی
 • ماژول جامع آموزش با قابلیت مدیریت کامل سیستم آموزش سازمان و ثبت مدارک و مستندات آموزشی
 • ماژول جامع سیستم مدیریت ایمنی پیمانکاران با قابلیت ممیزی و امتیاز دهی
 • ماژول جامع ثبت ، تحقیق و بررسی و استخراج علل ریشه ای حوادث
 • ماژول جامع سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی های فیزیکی (Asset Integrity Management)
 • ماژول جامع سیستم مدیریت شرایط اضطراری و مدیریت بحران
 • ماژول جامع سیستم فرهنگ ایمنی فرایند و مدیریت کفایت سازمانی (Process Safety Culture & Competency)
 • ماژول جامع سیستم مدیریت دانش و یادگیری از حوادث
 • ماژول جامع سیستم مدیریت تغییر (Management of Change)
 • ماژول جامع بازنگری ایمنی پیش راه اندازی (Pre Startup Safety Review)
 • ماژول جامع شاخص های کلیدی عملکرد سیستم (PSM-Key Performance Indicators)
 • ماژول جامع سیستم مدیریت ریسک با قابلیت ثبت ، آنالیز و پیگیری انواع ریسک های استراتژیک ، عملیاتی و ایمنی و ارائه داشبوردهای مفید و کاربردی
 • ماژول جامع سیستم مدیریت وظایف و عملکرد سازمانی
 • ماژول جامع سیستم بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)

نرم افزار PSware

مبتـکران مهـارت گستر مفتخر است  خود را بعنوان صاحب

امتیاز یکی از 6 نرم افزار جامع و تخصصی سیستم مدیریت ایمنی

فــرآینـد در جهان ، با نام تجـاری “PSware”  معرفی نماید.

فرم تماس